Privacy Statement Van K tot Z websites

Van K tot Z websites is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik jou weten welke gegevens er worden verzameld als jij mijn website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee jouw gebruikservaring kan worden verbeterd. Zo snap jij precies hoe ik werk.

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Van K tot Z websites. Jij dient je ervan bewust te zijn dat Van K tot Z websites niet verantwoordelijk is voor het privacy statement van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef jij aan het privacy beleid te accepteren.

Van K tot Z websites respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van mijn diensten

Wanneer jij je aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Communicatie

Wanneer jij e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving van Van K tot Z websites of die van een derde partij.

Monitoren gedrag

Van K tot Z websites maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die wordt geregistreerd bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens wordt gemonitord waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken.

Cookies of vergelijkbare technieken

Van K tot Z websites gebruikt alleen technische en functionele cookies. Plus analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Doeleinden

Van K tot Z websites verwerkt persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van haar) dienstverlening en wanneer dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Derden

Van K tot Z websites verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van K tot Z websites blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiliging

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijnen

Van K tot Z websites bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.

Keuzes voor persoonsgegevens

Alle klanten wordt de mogelijkheid geboden tot het inzien, veranderen, of verwijderen van al hun persoonlijke informatie die op dit moment aan mij is verstrekt. Je kunt contact opnemen via onderstaande contactgegevens.In sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als jij jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kunt je contact met mij opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

Regelmatig wordt gecontroleerd of Van K tot Z websites nog aan dit privacy beleid voldoet. Als je vragen over dit privacy beleid hebt, kun je contact met mij opnemen:

Van K tot Z websites
Stokerij 100
8401 EL  Gorredijk
+31 – 6 – 3099 4014
mail@vanktotzwebsites.nl